"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

ZAPISY

Referaty / abstrakty należy przesyłać pod adres konferencja@vp.pl do dnia 15 kwietnia !