"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

WARSZTATY

Sale warsztatów:

 • sala 1, godzina 11.00 - "Jak to jest... być jąkającym!?"
 • sala 2, godzina 11.00 - "Ja... (jąkający)!"
 • sala 111, godzina 11.00 - "Szumy i bariery w komunikacji interpersonalnej"
 • sala 112, godzina 11.00 - "W cztery oczy z autyzmem - o trudnościach komunikacyjnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
 • sala 2, godzina 12.45 - "Asertywny komunikat w trudnej sytuacji"

Macie Państwo możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach , które prezentujemy poniżej:

 • "Jak to jest... być jąkającym!?"
  Prowadzący: Klinika Leczenia Jąkania
  Czas trwania: ok. 1,5 godz.
  Liczba uczestników 15 - 20 osób.
  20 miejsc
  Pytanie o to, czym jest jąkanie zastąpimy pytaniem - jak to jest być jąkającym (się). Przeniesienie uwagi z czynności (jąkanie) na osobę czynność tą wykonując (jąkający) sprawia, że możliwym staje się zauważenie osoby jąkającej taką, jak ona jest.
  Obserwacji dokonujemy nie jako w tle jąkania. Zauważymy, że nie ma jąkania bez osoby jąkającej. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że jest ona sobą, czyli osobą jąkającą, nawet wtedy, kiedy mówi płynnie i wtedy, kiedy milczy.
  Warsztat ma na celu pokazać w jaki sposób osoba jąkająca poddaje się obserwacji osób z jej otoczenia.

 • "Ja... (jąkający)!"
  Prowadzący: Klinika Leczenia Jąkania
  Czas trwania: ok. 1,5 godz.
  Liczba uczestników 15 - 20 osób.
  20 miejsc
  Co to znaczy być osobą jąkającą? Jak wygląd świat osoby jąkającej? Jak jąkający postrzega świat innych ludzi? Czy świat może się jąkać?
  Celem warsztatu jest próba pokazaniu sposobów funkcjonowania jąkającego na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. Wyjaśniając
  mechanizmy funkcjonowania osoby jąkającej chcemy pokazać w jaki sposób ustanawia on swoje relacja z otoczeniem.

 • "Szumy i bariery w komunikacji interpersonalnej"
  Prowadzący: Helena Grzyb
  Liczba osób : 20
  brak miejsc
  Celem przeprowadzonego warsztatu jest omówienie i przećwiczenie odpowiednich technik poprawnej komunikacji jako sztuki przydatnej w codziennym życiu przy pomocy ćwiczeń. Warsztat wskaże uczestnikom poszczególnie bariery w komunikacji, które utrudniają jej właściwy przebieg. Uczestnicy będą doskonalić umiejętność skutecznego porozumiewania się z drugim człowiekiem. Postaram się przekonać uczestników, że dobra komunikacja to pierwszy krok do polepszenia stosunków interpersonalnych oraz rozwiewania wszelkich nieporozumień spowodowanych błędem w komunikacji.

 • "W cztery oczy z autyzmem - o trudnościach komunikacyjnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"
  Czas trwania 3 h
  Prowadzący: Członkowie Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Liczba osób : 15
  brak miejsc
  Dla osób z autyzmem porozumiewanie się z innymi bywa prawdziwym wyzwaniem.
  Podczas warsztatu wyjaśnimy naturę tych trudności oraz ich związek z szerszym funkcjonowaniem poznawczym i społecznym. Zachęcimy uczestników do spojrzenia na sytuacje komunikacyjne z perspektywy osoby z autyzmem. Zadamy także pytanie o rolę specjalistów we wspieraniu rozwoju tej umiejętności.

 • "Asertywny komunikat w trudnej sytuacji"
  Prowadzący: Marzena Pietrusińska
  Liczba osób : 20
  Asertywność bywa mylona z umiejętnością wywierania wpływu. Bywa również ograniczana do umiejętności mówienia "nie".
  Czym właściwe jest postawa asertywna?
  Jak rozpoznać zachowanie manipulacyjne?
  Czy osoba asertywna może zrobić awanturę?
  Dlaczego mówienie "nie" powoduje, że Japończyk traci twarz?
  Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania mogą wydać się interesujące, przyjdź na spotkanie.

Zapisy prowadzimy mailowo konferencja@vp.pl
W tytule e-maila prosimy napisać "WARSZTAT", natomiast w treści Tytuł warsztatu, swoje nazwisko, imię i numer telefonu.