"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

PROGRAM KONFERENCJI

Program konferencji zostanie udostępniony do 15 kwietnia.

10 MAJA - Dzień wykładowy

11 MAJA - Dzień warsztatowy (zakładka WARSZTATY)

9.00 - Rejestracja uczestnik

10.00-10.40 - Wykład inauguracyjny p. dr Beaty Hintze "Czy zaburzenia poznawcze mogą być predyktorem funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniamii psychicznymi?"

Sesja I: 10.45 - 13.10

Zaburzenia i dysfunkcje psychiczne jako bariera w komunikacji

10.45-11.05 - Jąkanie jako (globalne) zaburzenie komunikacji (mgr Ewa Galewska)

11.10-11.30 - Bariery komunikacyjne osoby jąkającej (się) (Tomasz Galewski)

11.35-11.55 - Zespół Moebiusa - wrodzone upośledzenie ekspresji mimicznej (dr Katarzyna Kokot)

12.00-12.20 - Zakłócenia komunikacji w schizofrenii: destrukcja i zaburzenia myślenia symbolicznego (mgr Marcin Sękowski)

12.25-12.45 - Trudności w nazywaniu emocji jako bariera komunikacyjna w zaburzeniach osobowości (mgr Dagmara Olejnik)

12.50-13.10 - Bariery komunikacyjne u osób z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się (dr Magdalena Grycman)

Przerwa kawowa 13.10-13.40

Sesja II: 13.40-15.35

Trudności i zakłócenia komunikacji w rodzinie i związkach

13.40-14.00 - Mediator wobec konfliktów rodzinnych na tle zaburzonej komunikacji (mgr Mateusz Glinowiecki)

14.05-14.25 - Jakie tajemnice rodzinne zniekształcają komunikację? (dr Anna Stelmaszczyk)

14.30-14.50 - Komunikacja w systemowym rozumieniu rodziny (dr Anna Czyżkowska)

14.55-15.15 - Wybrane obszary zakłóceń w porozumiewaniu się między partnerami: model poznawczo-behawioralny w pracy terapeutycznej z parami (TPB par) (dr Marta Rawińska)

15.15-15.35 - Niech się mama nie fatyguje. Trudności w komunikacji między synową a teściową (mgr Magdalena Stankowska)

Przerwa obiadowa 15.35-16.40

Sesja III: 16.40-18.40

Bariery i pułapki komunikowania interpersonalnego w instytucjach, organizacjach i wspólnotach

16.40-17.00 - Podmiotowe START w komunikacji międzyosobowej (mgr Maja Bednarska)

17.05-17.25 - Werbalne i niewerbalne pułapki w komunikacji organizacyjnej (dr Monika Podkowińska)

17.30-17.50 - Unikanie interakcji językowych w trakcie lektoratu jako wyzwanie dla nauczyciela języka obcego (dr Sylwia Kalińska)

17.55-18.15 - Bariery w komunikacji interpersonalnej na przykładzie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (mgr Maria Idźkowska, dr Barbara Jacennik)

18.20-18.40 - Różnice kulturowe jako bariera komunikacyjna w organizacjach międzynarodowych (mgr Agata Matuszewska)

Podsumowanie Sesji I-III: 18.40-19.00

Prosimy o śledzenie aktualizacji na stronie konferencji lub naszym fan page'u na facebooku - http://www.facebook.com/pages/Komunikacyjne-stop-bariery-w-komunikowaniu-si%C4%99/277165372345921?sk=wall