"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

PREZENTACJA KONFERENCJI

Dwudniowa Konferencja KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się ma charakter bezpłatny jest konferencją ogólnopolską. Celem konferencji jest spojrzenie na problem barier w komunikowaniu się z punktu widzenia wielu dziedzin psychologii, psychiatrii i medycyny. Chcielibyśmy przedstawić problem wieloaspektowo. Dzień pierwszy będzie dniem wykładowym, drugi dniem warsztatowym.
Magistrzy, Doktoranci, Profesorowie będą mieli możliwość wystąpienia przed audytorium. Dzień drugi będzie dniem warsztatowym w którym to będą przedstawione bliżej i w bardziej szczegółowy sposób problemy barier w komunikowaniu się.

Uczestnicy dnia wykładowego i prelegenci otrzymają certyfikaty udziału w konferencji.

Zaświadczenia o odbyciu warsztatów będą rozdawane przez prowadzących dany warsztat.