"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

prof. Henryk Gasiul
prof. Andrzej Jakubik
dr hab. Andrzej Goł±b prof. WSFiZ
dr Barbara Jacennik