"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"

TERMIN

10-11 maja 2012

MIEJSCE KONFERENCJI

Siedziba Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marta Wojtulewicz - martaamelka@gmail.com - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Elżbieta Wojciechowska
Sławomir Kończyk
Artur Jacennik

Klinika Leczenia Jąkania - sekretariat@jakanie.pl